.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 عدالتوانصافدرزندگیازمنظراسلام-

 

 

چکیده :

در این مقاله با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ، بر دیدگاه اسلام نسبت به این کانون بسیار مهم در شکل گیری ساختار شخصیت انسانی تاکید گردیده است ، همچنین تاکیدات دین مبین اسلام بر ارتقاء سطح معنویات و اخلاق در خانواده در راستای تحقق خانواده متعالی و همچنین تبیین جایگاه عدالت و انصاف در زندگی بعنوان ارزشهایی اخلاقی و پایه گذار خانواده ای در حرکت و رشد و بالندگی مطالبی ارائه گردیده است .

نگاه اسلامی به مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه قرآن ، روایات و نهج البلاغه و لزوم رعایت آن در جهت رشد فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های وحیانی و دیدگاه اسلام در خصوص عدالت جنسیتی و نفی هرگونه برتری طلبی مبتنی بر جنسیت از چشم اندازهای دیگر این مقاله می باشد .

دیدگاه پیوند ارزشهای اخلاقی با حقوق و نقطه اتصال عدالت و انصاف با حقوق خانواده در نظام حقوق اسلام در جهت جاری ساختن اخلاق اسلامی در فضای خانواده به عنوان حق و تکلیف و همچنین آثار و برکات ناشی از آن در این مقاله کوتاه مورد توجه قرار گرفته است .

در بخش کوتاهی از این مقاله با رویکرد تطبیقی نظریه انصاف مبتنی بر دیدگاههای غربی نیز به اختصار بیان گردیده است.

مقدمه:

خانواده،کوچک ترین واحد اجتماعی است:اما مهم ترین نهاد اجتماعی نیز به شمار می آید.این اهمیت به چندجهت است :یکی این که خانواده به لحاظ جمعیتی،فراگیرترین نهاد است. هیچ نهادی را نمی توان یافت که به اندازه خانواده، عضو داشته باشد.همه افرادبشر،حتی آنان که ازدواج نمی کنند،به نوعی عضو خانواده به شمارمی روند.دلیل دیگر این