اصل تساوی مجازات‌ها
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

 

اصل تساوی مجازات‌ها

 

مقدمه :

 

در هر کشوري پاره اي رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهاي مجرمانه، اجراي مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان هاي ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادي می تواند زمینه هاي حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلییه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی علیه بودند. ولی پس از سال ها بر مجازات ها اصولی حاکم شد که رعایت این اصول می تواند زمینه ي اجراي یک محاکمه عادلانه و قانونمند را فراهم کند. در این پژوهش سعی شده است که ابتدائا پس از تعریف مجازات ، در گام دوم به بیان ویژگی ها ، اهداف، اصول حاکم برمجازات ها پرداخته و در گام نهایی ، انواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوري اسلامی ایران ، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3نشر: پایگاه مقالات حقوقی، حق گستر مجازات ها داراي خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد سازند و از سوي دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند.خصوصیات مجازات ها جوهر ذاتی آن ها را تشکیل می دهند و از اهداف آن ها باید تفکیک شوند هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط ویژگی ها و اهداف پیش آید. 1 -ویژگی مجازات ها مطالب پسین از جمله ویژگی هاي مجازات ها هستند.

 

 

 

اصل تساوی مجازات‌ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و م